فرم ها
لینک های مفید داخلی
کتابهای دیجیتال محیط زیستی

                                               عنوان پایان نامه:

جلسه دفاعپهنه بندی ترازهاي صوتي محدوده تحت تاثير فرودگاه ها در راستاي تدوين استراتژي هاي مديريت زيست محيطي با بهره مندي تلفيقي از مدل دسترسي-فاصله، منطق فازي و نرم افزار MATLAB

(مطالعه موردی: فرودگاه شهيدصدوقي یزد)

دانشجو: احسان دهقان

  

استاد راهنما: دکتر مقصودلو

استاد مشاور: دکتر ستوده               استاد داور: دکتر المدرسي

زمان: چهارشنبه  13 اسفند 1393 - ساعت 15

مکان: دانشگاه آزاد یزد - ساختمان تحصیلات تکمیلی ولیعصر 

(دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی) - طبقه دوم - سالن کنفرانس

*از کلیه دانشجویان گروه محیط زیست برای شرکت در این جلسه دفاع دعوت بعمل می آید*


موضوعات مرتبط: پایان نامه
[ یکشنبه ۱۰ اسفند۱۳۹۳ ] [ 14:17 ] [ ]

جلسه دفاع                                        عنوان پایان نامه:

طرح ریزی فرایند تصمیم سازی و مدیریت راهبردی سیستم تصفیه پساب صنایع لبنی به روش لجن فعال با بهره مندی تلفیقی از تکنیک لکسیکوگراف و نرم افزار MATLAB

(مطالعه موردی: کارخانه صنایع لبنی هموطن)

دانشجو: راشین مقصودی

استاد  راهنما: دکتر مقصودلو              استاد مشاور:  دکتر قانعیان

استاد داور: دکتر میرحسینی

 

زمان: پنجشنبه  16 بهمن 1393 - ساعت    12:30

مکان: میبد - دانشگاه آزاد میبد- سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

*از کلیه  دانشجویان گروه محیط زیست برای شرکت در این جلسه دفاع دعوت بعمل می  آید*


موضوعات مرتبط: پایان نامه
[ سه شنبه ۱۴ بهمن۱۳۹۳ ] [ 15:22 ] [ ]

                                               عنوان پایان نامه:

جلسه دفاعبررسی امکان آلودگی خاک های زارعی با مصرف پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری

(مطالعه موردی: دشت فراهان اراک)

دانشجو: مرضیه میرامینی

استاد راهنما: دکتر وروانی                استاد مشاور: دکتر احرامپوش

استاد داور: دکتر قانعیان

زمان: چهارشنبه  19 شهریور 1393- ساعت   10

مکان: دانشگاه آزاد یزد - ساختمان دکتر سلطانی(علوم و تحقیقات)

*از کلیه دانشجویان گروه محیط زیست برای شرکت در این جلسه دفاع دعوت بعمل می آید*


موضوعات مرتبط: پایان نامه
[ دوشنبه ۱۰ شهریور۱۳۹۳ ] [ 13:13 ] [ ]
                                              عنوان پایان نامه:

جلسه دفاعارزشیابی محل دفن فعلی پسماندهای شهری به روش TOPSIS

(مطالعه موردی: شهر اردکان)

دانشجو: صبا ذاکریان

استاد راهنما: دکتر مختاری       استاد مشاور: دکتر المدرسی

استاد داور: دکتر میرحسینی

زمان: دوشنبه  ۱۲ اسفند 1392- ساعت  ۱۴

مکان: دانشگاه آزاد یزد - ساختمان دکتر سلطانی(علوم و تحقیقات)

*از کلیه دانشجویان گروه محیط زیست برای شرکت در این جلسه دفاع دعوت بعمل می آید*


موضوعات مرتبط: پایان نامه
[ جمعه ۹ اسفند۱۳۹۲ ] [ 14:13 ] [ ]
                                                 عنوان پایان نامه:

جلسه دفاعتهیه و تدوین نظام پایش زیست محیطی مدیرت پیامد های آلودگی ناشی از فعالیتهای موجود در اراضی پشتیبانی بنادر با بهره مندی تلفیقی از تکنیک تصميم گيري چندمعياره TOPSIS و نرم افزار Expert Choice

(مطالعه موردی: بندر امام خمینی)

دانشجو: ابوالقاسم زارعی

استاد راهنما: دکتر میرحسینی       استاد مشاور: دکتر جعفرزاده

استاد داور: دکتر نژادکورکی

زمان: شنبه ۱۰ اسفند 1392- ساعت ۱۰

مکان: دانشگاه آزاد یزد - ساختمان دکتر سلطانی(علوم و تحقیقات)

*از کلیه دانشجویان گروه محیط زیست برای شرکت در این جلسه دفاع دعوت بعمل می آید*


موضوعات مرتبط: پایان نامه
[ جمعه ۹ اسفند۱۳۹۲ ] [ 13:56 ] [ ]
                                                 عنوان پایان نامه:

جلسه دفاعپهنه بندی و تعیین میزان آلودگی آب های زیرزمینی به ترکیبات ازته معدنی (آمونیاک، نیتریت و نیترات) با استفاده از نرم افزار GIS

(مطالعه موردی: دشت میاناب شوشتر)

دانشجو: شیما رشیدی

استاد راهنما: دکتر جعفرزاده       استاد مشاور: دکتر افخمی

استاد داور: دکتر المدرسی

زمان: شنبه  ۱۰ اسفند 1392- ساعت ۹

مکان: دانشگاه آزاد یزد - ساختمان دکتر سلطانی(علوم و تحقیقات)

*از کلیه دانشجویان گروه محیط زیست برای شرکت در این جلسه دفاع دعوت بعمل می آید*


موضوعات مرتبط: پایان نامه
[ جمعه ۹ اسفند۱۳۹۲ ] [ 13:48 ] [ ]

                                              عنوان پایان نامه:

جلسه دفاعبررسی کیفیت لجن مازاد تولیدی در تصفیه خانه های فاضلاب در حال بهره برداری شهرک های صنعتی به منظور استفاده مجدد

(مطالعه موردی: شهرک صنعتی جهان آباد میبد)

 دانشجو: آمنه امیری

استاد راهنما: دکتر زارعی       استاد مشاور: دکتر احرامپوش

استاد داور: دکتر قانعیان

زمان: چهارشنبه  7 اسفند 1392- ساعت 14

مکان: ساختمان دکتر سلطانی(علوم و تحقیقات) - طبقه چهارم - اتاق کنفرانس(۵۴۰)

*از کلیه دانشجویان گروه محیط زیست برای شرکت در این جلسه دفاع دعوت بعمل می آید*


موضوعات مرتبط: پایان نامه
[ سه شنبه ۶ اسفند۱۳۹۲ ] [ 15:24 ] [ ]

                                          عنوان پایان نامه:

جلسه دفاعپهنه بندی درجه آسیب پذیری و شدت آلایندگی زیست محیطی آب های زیرزمینی با تلفیقی از مدل های DRASTIC و SMCE

(مطالعه موردی: شرق دریای خزر)

دانشجو: رحمت قلندر

استاد راهنما: دکتر مقصودلو       استاد مشاور: دکتر نژادکورکی

استاد داور: دکتر ستوده

 

زمان: یکشنبه  4 اسفند  1392- ساعت 16

مکان: ساختمان دکتر سلطانی(علوم و تحقیقات) - طبقه چهارم - اتاق کنفرانس(۵۴۰)

*از کلیه دانشجویان گروه محیط زیست برای شرکت در این جلسه دفاع دعوت بعمل می آید*


موضوعات مرتبط: پایان نامه
[ جمعه ۲ اسفند۱۳۹۲ ] [ 14:33 ] [ ]

قابل توجه دانشجویان گرامیاطلاعیه
بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی مورخ 22/10/1392 دانشجویانی که تا پایان ترم پنجم تحصیلی از پایان نامه خود دفاع نمایند، نمره مربوط به دفاع به موقع پایان نامه به آنها تعلق خواهد گرفت. اما در صورتیکه بعد از گذشت دو ماه از تمدید دوم ،از پایان نامه خود دفاع ننمایند، 0.35 از نمره پایان نامه آنها کسر خواهد شد.

بنابراین :

1- دانشجویان ورودی بهمن ماه 1389 در صورتیکه تا 15/12/92 از پایان نامه خود دفاع ننمایند،علاوه بر هزینه شهریه تمدید پایان نامه 35/0 از نمره پایان نامه آنها کسر خواهد شد.

2-دانشجویان ورودی مهرماه 1390 در صورتی که تا 31/01/93 از پایان نامه خود دفاع ننمایند،علاوه بر هزینه شهریه تمدید پایان نامه 35/0 از نمره پایان نامه آنها کسر خواهد شد.


موضوعات مرتبط: پایان نامه
[ جمعه ۴ بهمن۱۳۹۲ ] [ 12:9 ] [ ]

                                                    عنوان پایان نامه:

جلسه دفاعتدوین و تحلیل استراتژی های مدیریت و پایش آلودگی های زیست محیطی در پالایشگاه های گاز با بهره مندی توام از مدل ها و تکنیک های AHP، TOPSIS و SAW

(مطالعه موردی: پالایشگاه گاز ایلام)

دانشجو: نسیم نعمتی

استاد راهنما: دکتر مقصودلو             استاد مشاور: دکتر جعفرزاده

                                     استاد داور: دکتر قانعیان

زمان: شنبه  12 بهمن  1392- ساعت 11

مکان: ساختمان دکتر سلطانی(علوم و تحقیقات) - طبقه چهارم - اتاق کنفرانس(۵۴۰)

*از کلیه دانشجویان گروه محیط زیست برای شرکت در این جلسه دفاع دعوت بعمل می آید*


موضوعات مرتبط: پایان نامه
[ پنجشنبه ۳ بهمن۱۳۹۲ ] [ 14:33 ] [ ]

                                                   عنوان پایان نامه: جلسه دفاع

تدوین و اولویت بندی استراتژی های کنترل آلودگی وکیفیت منابع آب شرب با استفاده از مدل SWOT  و ماتریس QSPM

(مطالعه موردی: شهر تهران)

دانشجو: کمال الدین نوری

استاد راهنما: دکتر میرحسینی              استاد مشاور: دکتر ملماسی

                                      استاد داور: دکتر نژاد کورکی

زمان: چهارشنبه 25 دی  1392- ساعت 14

مکان: ساختمان دکتر سلطانی(علوم و تحقیقات) - طبقه چهارم - اتاق کنفرانس(۵۴۰)

*از کلیه دانشجویان گروه محیط زیست برای شرکت در این جلسه دفاع دعوت بعمل می آید*


موضوعات مرتبط: پایان نامه
[ شنبه ۲۱ دی۱۳۹۲ ] [ 15:21 ] [ ]

نمونه فرم تکمیل شده پروپوزالقابل توجه دانشجویانی که درس روش تحقیق(دکتر میرحسینی) را در ترم جاری اخذ نموده اند و همچنین سایر دانشجویانی که قصد نوشتن پروپوزال دارند؛ جهت آشنایی، نمونه های تکمیل شده فرم پروپوزال را میتوانید از لینک های زیر دریافت نمایید:


موضوعات مرتبط: پایان نامه
[ چهارشنبه ۱۳ آذر۱۳۹۲ ] [ 15:6 ] [ ]
قابل توجه دانشجویان ترم سه به بعد:اطلاعیه

با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد، از ابتدای مهر سال 92 انتخاب استاد مشاور برای پایان نامه کارشناسی ارشد اختیاری و تنها با اخذ مجوز از شورای تخصصی گروه امکان پذیر خواهد بود. همچنین در جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بجای یک داور، دو داور(یک داور داخلی و یک داور خارجی) حضور خواهند داشت.

لذا دانشجویانی که موضوع پایان نامه و یا پروپوزال خود را به تصویب شورای گروه رسانیده اند ولی پروپوزال آنها هنوز در شورای پژوهشی دانشگاه تایید نگردیده است باید برای اخذ مجوز انتخاب استاد مشاور و یا درخواست حذف استاد مشاور به گروه محیط زیست مراجعه نمایند.


موضوعات مرتبط: پایان نامه
[ شنبه ۲۵ آبان۱۳۹۲ ] [ 14:0 ] [ ]

پورتال پایان نامه های کارشناسی ارشد قابل توجه دانشجویانی که واحد پایان نامه را اخذ نموده اند:

با توجه به راه اندازی سیستم رایانه ای ثبت موضوع و پروپوزال، کلیه دانشجویانی که واحد پایان نامه را اخذ نموده اند(بجز آن دسته از دانشجویانی که پروپوزال آنها تا پایان سال 91 به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسیده است)باید هرچه سریعتر ضمن ثبت نام در پورتال پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات یزد، نسبت به ثبت موضوع خود اقدام نمایند تا امکان انجام سایر مراحل از قبیل ثبت و بررسی پروپوزال برای آنها فراهم گردد.

شایان ذکر است از این پس امکان پیشنهاد موضوع، ارائه پروپوزال، اطلاع از نظر شورای گروه  و همچنین آگاهی از تایید و یا عدم تایید موضوع و پروپوزال پیشنهادی تنها از طریق پورتال پایان نامه های کارشناسی ارشد امکان پذیر خواهد بود.

راهنمای استفاده از پورتال پایان نامه ها را میتوانید از >> اینجا << دریافت نمایید.


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: ورودیهای 89, ورودیهای 90
[ دوشنبه ۲۴ تیر۱۳۹۲ ] [ 13:4 ] [ ]

جلسه دفاععنوان پایان نامه:

بررسی اثرات امواج الکترومغناطیس رادیویی بر محیط زیست

(مطالعه موردی: کارخانه تولید وسایل الکترونیک تکتا)

دانشجو: زینب امین

استاد راهنما: دکتر کاشفی الاصل      استاد مشاور: دکتر احرامپوش

                                      استاد داور: دکتر مقصودلو

زمان: سه شنبه 4 تیر 1392- ساعت 8 صبح

مکان: ساختمان دکتر سلطانی(علوم و تحقیقات) - طبقه چهارم - اتاق کنفرانس(۵۴۰)

*از کلیه دانشجویان گروه محیط زیست برای شرکت در این جلسه دفاع دعوت بعمل می آید*


موضوعات مرتبط: پایان نامه
[ یکشنبه ۲ تیر۱۳۹۲ ] [ 12:23 ] [ ]
جلسه دفاع گروه محیط زیست

عنوان پایان نامه:

"ارزشیابی سایت دفن بهداشتی پسماندهای شهری با استفاده تلفیقی از مدل های TOPSIS و AHP

(مطالعه موردی: شهر لالی)

دانشجو: فروغ حسینی

استاد راهنما: دکتر مختاری                    استاد داور: دکتر زارعی

زمان: دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ - ساعت ۱۴

مکان: ساختمان دکتر سلطانی(علوم و تحقیقات) - طبقه چهارم - اتاق کنفرانس(۵۴۰)

*از کلیه دانشجویان گروه محیط زیست برای شرکت در این جلسه دفاع دعوت بعمل می آید*


موضوعات مرتبط: پایان نامه
[ پنجشنبه ۱۰ اسفند۱۳۹۱ ] [ 14:25 ] [ ]
[ یکشنبه ۸ بهمن۱۳۹۱ ] [ 8:19 ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

گروه محیط زیست

گروه محیط زیست واحد علوم و تحقیقات یــزد در بهمن مـاه سـال 1389 با پـذیرش دانشجـو در مقـطع کارشناسی ارشد بـا گرایش آلودگیـهای محیط زیست فعالیت خود را آغاز نمود.

تلفن: 8117621 - 0351

...........« www.mohitt.ir »...........